Lena Linnros

En dramatikers dagbok
Teckning
45 x 63 cm

Teckning kan på en gång vara ett verb och ett ting.
Samtidigt något annat. Något emellan.
Mellan handling och avsikt, medvetande och dröm.
Mellan tankens precision och handens vandring över ytan.
Teckning kan vara en undersökning mellan en ide och ett konstnärligt arbete i vilket material som helst samtidigt som den kan vara sig själv nog.
Teckningen kan vara stor som hela rum eller rymmas i din bakficka.
Den kan bekräfta det du anade samtidigt som den kan låta dig se det du inte visste fanns.

Drawing can be a verb as well as an object.
At the same time drawing can be something else. Something in between.
Between action and intention, consiousness and dreaming.
Between the precision of thought and the freedom of a hand wandering across a surface.
The drawing can be part of a process of inquiry in a line of thought or an artwork in itself.
The drawing can be as large as a whole room or fit into your pocket.
It can confirm what you sensed and at the same time let you see what you didn’t know existed.

/Text från katalogen till utställningarna Dessins sans dessin Musée Quesnel-Moriniére, Coutances, Frankrike och Tecknat Teiknad Drawn Nordens hus, Reykjavik, Island.

/Text from the exhibitions Dessins sans dessin Musée Quesnel-Moriniére, Coutances, France and Drawn Tecknat Teiknad Nordic house, Reykjavik, Iceland.