Lena Linnros

Konglomerat A
Olja på duk
40 x 50 cm

Konglomerat B
Olja på arkitektfilm
40 x 50 cm

Konglomerat C
Olja på arkitektfilm
40 x 50 cm

Konglomerat D
Olja på arkitektfilm
40 x 50 cm